Mỗi nhân viên là đều là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Chúng ta cùng làm việc, cùng gặp nhau hơn 8h mỗi ngày. Vui buồn, giận hờn, nỗ lực đều cùng nhau chia sẻ. Và sự tiến bộ của nhân viên, sự trưởng thành hơn không chỉ trong công việc mà trong các kỹ năng mềm, chính là niềm tự hào của ICOMPANY.

Để các bạn mỗi ngày tiến bộ hơn, ngày hôm nay sẽ khác hôm qua một chút, và vẫn còn những cố gắng cho ngày mai, ICOMPANY luôn coi trọng vấn đề đào tạo cho các bạn. Đào tạo từ kiến thức chuyên môn đến những những kỹ năng xử lý công việc, kỹ năng mềm cho giao tiếp hiệu quả, kỹ năng làm lãnh đạo cho những chiến binh thực thụ,….

 

 

Việc đào tạo mà ICOMPANY dành cho các bạn mang rất nhiều ý nghĩa tích cực:

1.    

Ý nghĩa của đào tạo với tổ chức

 

·    Nhân viên được phát triển về năng lực và năng suất trong tương lai sẽ được tăng cường; đồng thời với khả năng tự giải quyết khó khăn của họ được nâng cao.

·    Thái độ lao động của nhân viên được cải thiện bởi họ được giao nhiều trách nhiệm hơn vả cảm thấy vai trò của mình trong tổ chức được đánh giá cao hơn.

·        Nhà quản lý được thực tập thêm kỹ năng quản lý.

2.     Ý nghĩa với nhân viên

·       

 

 

  • Người lao động cảm thấy kinh nghiệm được nâng cao, tiếp thêm động lực và sự nhiệt tình trong công việc.
  • Với nhân viên hưởng lương sản phẩm, năng suất lao động tăng đồng nghĩa với thu nhập được cải thiện.
  • Nhân viên  được phát triển bản thân, được chia sẻ kiến thức và học hỏi thêm tri thức.

 

3.     Ý nghĩa đối với nhà quản lý

·        Thể hiện được năng lực lãnh đạo.

·        Khi nhân viên thành công, nhà quản lý sẽ có nhiều thời gian để giải quyết việc khác.

·        Sẽ được lợi hơn vì làm việc với nhóm hiệu quả.

·        Khi nhà quản lý kèm cặp công nhân viên yếu chứng tỏ họ quan tâm đến nhân viên của mình.

4.     


Vì mục tiêu chung của chúng ta, vì những kiến thức vô giá, mỗi chiến binh ICOMPANY cùng nhau cố gắng cho mục tiêu năm 2017!

 

TOGETHER WE WIN